W naszej branży rdzeniami określamy używane rozruszniki i alternatory. Zazwyczaj urządzeń tych nie można montować bezpośrednio w pojeździe. Należy je najpierw sprawdzić i, jeśli to konieczne, całkowicie zregenerować. W przypadku niekompletnych rozruszników i alternatorów demontowanych i ponownie używanych jest kilka innych użytecznych części.

W naszym dziale rdzeni części te są najpierw sprawdzane pod kątem możliwości recyklingu, a następnie dystrybuowane na całym świecie w celu ponownego wykorzystania. W ten sposób PSH, koncentrując się na polityce publicznej, stara się również przyczyniać do rozwiązania problemu środowiskowego. Innymi słowy do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i zwiększania świadomości ekologicznej w interesie publicznym.

Możesz także sprzedać nam swoje rdzenie:

  • Upewnij się, że urządzenia są zapakowane i gotowe do transportu.(minimum 1 paleta)
  • Wypełnij poniższy formularz i dodaj wyraźny obraz jednostek rdzeni (nie z opakowania).
  • Odbierzemy od Ciebie urządzenia i wyślemy do naszego działu rdzeni.
  • Urządzenia zostaną następnie sprawdzone i wycenione. Wycena dokonana zostanie na podstawie dziennej stawki rynkowej.
  • Po dokonaniu wyceny skontaktujemy się z Tobą. Możesz wówczas wystawić nam fakturę.

Cores Formulier (PL)

Form clients can use to apply for selling cores

Informacje kontaktowe

Informacje o przesyłce

Max. file size: 20 MB.

Section Break

This field is for validation purposes and should be left unchanged.