Polityka prywatności

Administrator danych:
Pos Service Holland BV, spółka zarejestrowana pod adresem Stichtse Kade 47c, 1244NV ’s-Graveland, Holandia, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Kiedy obowiązuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Grupę PSH, należących do osób, które mają (miały) kontakt z Grupą PSH, takich jak odwiedzający, klienci i partnerzy biznesowi. Do grupy PSH należą następujące oddziały:

 • Pos Service Holland BV Stichtse Kade 47C, 1244NV ’s-Graveland, Holandia
 • Pos Service Holland (FR) SAS 7 Rue Pierre Pflimlin, Cellule 4, ZAC Croix Blandin, 51100 Reims, Francja
 • Pos Service Holland (ES) SA Poligon Industrial Els Frares / Calle K Parcela 42, 25190 Lleida, Hiszpania
 • Pos Service Holland (PL) Sp. z o.o. Geodetów 11, 80-298 Gdank Polska

Uwzględniono również strony internetowe i powiązane z nimi sklepy internetowe wymienione poniżej:

 • psh.nl
 • psh.eu
 • psh-spain.es
 • psh-fr.com
 • psh-china.com
 • psh-ru.com
 • psh-poland.com
 • psh-taiwan.com

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to wszystkie dane, które identyfikują użytkownika jako osobę fizyczną. Na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres lub adres e-mail, ale także dane takie jak adres IP lub numer klienta.

Czyje dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je pozyskujemy?
Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób, które mają lub miały z nami bezpośredni lub pośredni kontakt, są to klienci i osoby kontaktowe ze strony partnerów.
Dane otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika, gdy odwiedza naszą stronę internetową, gdy prosi o założenie konta i podaje pewne informacje lub gdy kontaktuje się z nami. W niektórych przypadkach otrzymujemy dane użytkownika od innych osób. Gdy ktoś wysyła zamówienie bezpośrednio do użytkownika, otrzymujemy jego nazwisko i dane adresowe. Możemy również pozyskiwać dane od innych podmiotów, ale tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie nam pewnych informacji.

Dane osobowe przetwarzane przez nas: 
Grupa PSH przetwarza dane osobowe użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z naszych usług i/lub w wyniku samodzielnego udostępniania przez użytkownika swoich danych. Poniżej informujemy o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, z jakiego powodu i jak długo są one przechowywane.

Formularz kontaktowy:
W razie pytań lub skarg można skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub w naszym sklepie internetowym. Wymaga to podania niektórych danych. Wymagane pola to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i kraj. Korzystamy z tych informacji, aby na bieżąco informować użytkownika w sprawie pytania lub reklamacji, oraz aby udzielić odpowiedniej odpowiedzi. Jeśli użytkownik wypełni niewymagane pola, możemy udzielić jeszcze bardziej szczegółowych odpowiedzi dotyczących dostawy na dokładny adres.

Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy te informacje tak długo, jak długo użytkownik ma u nas konto. Jeśli użytkownika nie posiada konta, przechowujemy jego zapytanie lub reklamację przez 5 lat. Dzięki temu możemy zapewnić lepszą obsługę, jeśli użytkownik będzie ponownie potrzebował naszej pomocy w przyszłości.

Formularz rejestracyjny:
Jeśli użytkownik chce zostać naszym klientem, potrzebujemy od niego pewnych danych, takich jak nazwa firmy, nazwisko i adres, numer(y) telefonu, adres(y) e-mail oraz ewentualnie numer faksu i adres strony internetowej. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w Europie, potrzebujemy także numeru płatnika VAT (tj. NIP). Potrzebujemy tych informacji, aby zarejestrować użytkownika jako klienta i przygotować odpowiednią ofertę cenową oraz ostateczne zamówienie. Jeśli nie dokonano żadnych zakupów, można poprosić nas o usunięcie swoich danych.
Jeśli jednak zakup został dokonany, jesteśmy zobowiązani do zachowania danych przez okres określony przepisami prawa.

Dane potrzebne do realizacji zamówienia:
Kiedy użytkownik składa zamówienie, potrzebujemy pewnych informacji, aby móc dostarczyć zamówienie i na bieżąco o nim informować. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Formularz rejestracyjny”.
Jeśli przesyłka ma być dostarczona na adres inny niż ten, który jest nam znany, można to zaznaczyć w zamówieniu. W tym celu prosimy o podanie następujących informacji: imię nazwisko (lub nazwa firmy), adres i numer telefonu odbiorcy.

Informacje te są wymagane w celu dostarczenia zamówienia na właściwy adres i ewentualnego kontaktu z odbiorcą w przypadku problemów z dostawą.
Przepisy podatkowe nakładają na nas obowiązek przechowywania tych informacji przez okres określony przepisami prawa.

Obsługa transakcji płatniczych i inkaso:
Aby prawidłowo obsługiwać płatności za zamówienia, używamy danych użytkownika dotyczących płatności. Otrzymujemy je za pośrednictwem naszego banku po dokonaniu płatności. Jeśli użytkownik skorzystał z polecenia zapłaty, to znaczy, że podał informacje dotyczące uregulowania płatności za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
Przepisy podatkowe nakładają na nas obowiązek przechowywania tych informacji przez okres określony przepisami prawa.

Formularz rejestracji rdzeni:
Zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w naszym sklepie internetowym istnieje możliwość rejestracji rdzeni do odbioru. Wymagane są następujące dane osobowe: nazwa firmy, imię i nazwisko oraz dane adresowe, numer telefonu i adres e-mail. Potrzebujemy tych informacji, aby móc zorganizować transport i na bieżąco informować użytkownika o odbiorze i transporcie.
W związku z kontrolą i ewentualnymi problemami z transportem przechowujemy wypełniony formularz dotyczący rdzeni przez okres 2 lat.

Formularz gwarancji/zwrotu:
Jeśli użytkownik wypełni formularz gwarancji/zwrotu w naszym sklepie internetowym, zostanie poproszony o podanie następujących danych osobowych: nazwa firmy, osoba kontaktowa, imię i nazwisko oraz dane adresowe, numer telefonu i adres e-mail. Potrzebujemy tych informacji, aby móc zorganizować transport i na bieżąco informować użytkownika o odbiorze i transporcie.
Ten formularz jest przetwarzany przez nas jako zlecenie gwarancyjne / zlecenie zwrotu, aby móc wystawić fakturę.
Przepisy podatkowe również nakładają na nas obowiązek przechowywania tych informacji przez okres określony przepisami prawa.

Oferty/biuletyn:
Uruchamiamy regularne oferty i biuletyny, którymi chcemy się dzielić z naszymi klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Użytkownik zostaje zarejestrowany w tym celu podczas zakładania u nas konta. Z każdą otrzymaną ofertą i/lub biuletynem jest możliwość zrezygnowania z subskrypcji.

Media społecznościowe:
Grupa PSH korzysta z mediów społecznościowych, aby na bieżąco informować użytkownika o najnowszych produktach i osiągnięciach, oraz aby pozwolić mu zajrzeć za kulisy działania firmy. Można śledzić nas na Facebooku, Instagramie, YouTube i LinkedIn. Grupa PSH nie wiąże żadnych warunków z korzystaniem z mediów społecznościowych. Użytkownik wyraża zgodę na warunki określone przez platformę mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik zada nam pytanie za pośrednictwem mediów społecznościowych, zapiszemy tę wiadomość wraz z nazwą konta użytkownika, abyśmy mogli na nią odpowiedzieć. Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy te informacje tak długo, jak długo użytkownik ma u nas konto. Jeśli użytkownika nie posiada konta, przechowujemy jego zapytanie lub reklamację przez 5 lat. Dzięki temu możemy zapewnić lepszą obsługę, jeśli użytkownik będzie ponownie potrzebował naszej pomocy w przyszłości.
Użytkownik może poprosić nas o usunięcie wiadomości i ma możliwość zrobić to samodzielnie.

Dane z ankiet klientów:
Stale ulepszamy nasze usługi i dostosowujemy je do potrzeb klientów. Możemy więc wykorzystać dane użytkownika (ID klienta, adres e-mail i/lub numer telefonu), aby zaprosić do udziału w niezobowiązującym badaniu klienta lub badaniu rynku.
Udział w badaniu klienta lub rynku jest całkowicie dobrowolny. To od użytkownika zależy, czy chce wziąć udział w ankiecie. Czas przechowywania danych związanych z wynikami badania klienta lub rynku różni się w zależności od badania. Po zakończeniu badania usuniemy wszystkie możliwe do prześledzenia dane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Grupa PSH nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych w sprawach, które mogą mieć (istotne) konsekwencje dla ludzi. Są to decyzje, które są podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez angażowania osoby (np. pracownika Grupy PSH).

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim:
Jeśli to konieczne, udostępniamy imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika zewnętrznym usługodawcom. Dostawca potrzebuje na przykład danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu użytkownika, aby móc dostarczyć produkty, a także adresu e-mail i numeru telefonu, aby użytkownik był na bieżąco informowany o dostawie. Tacy zewnętrzni dostawcy usług mogą wykorzystywać dane użytkownika jedynie w celu wykonania odpowiednich usług. W związku z tym nie mogą oni samodzielnie wykorzystywać ani przekazywać dalej danych użytkownika.
Grupa PSH nie będzie sprzedawać danych użytkownika stronom trzecim i przekaże je tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem lub do wypełnienia zobowiązań prawnych. Zawieramy umowę z firmami, którym zleciliśmy przetwarzanie danych użytkownika, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności tych danych. Grupa PSH pozostaje odpowiedzialna za takie przetwarzanie danych.

Organa państwowe:
Czasami musimy przekazać dane osobowe organom państwowym. Może to nastąpić przede wszystkim wtedy, gdy niektóre instytucje rządowe takie jak organy podatkowe potrzebują tych danych do wykonywania swoich obowiązków. Policja lub organy sądowe mogą również potrzebować pewnych informacji w przypadku oszustwa lub nadużycia. Wreszcie niektóre organy nadzorcze mogą mieć dostęp do danych osobowych w kontekście prowadzonego dochodzenia.

Pliki cookies lub podobne technologie:
Grupa PSH stosuje funkcjonalne, analityczne i śledzące pliki cookie. Cookie to mały plik tekstowy, który zostaje zapisany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfonu podczas pierwszej wizyty na stronie. Grupa PSH wykorzystuje pliki cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one prawidłowe działanie strony internetowej i na przykład zapamiętanie preferowanych ustawień użytkownika. Pliki cookie są również wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i jej optymalizacji. Kiedy użytkownik prosi nas o utworzenie konta, zgadza się na stosowanie plików cookie. Można zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową tak, aby ich nie przechowywała. Można również usunąć wszystkie informacje zapisane wcześniej w ustawieniach przeglądarki.

Przeglądanie, modyfikowanie i usuwanie danych:
Użytkownik ma prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Grupę PSH oraz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że można zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które posiadamy w pliku komputerowym, do użytkownika lub do innej wskazanej przez użytkownika organizacji. Można wysłać prośbę o sprawdzenie, poprawienie, usunięcie lub przekazanie danych osobowych użytkownika lub prośbę o anulowanie swojej zgody albo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika na adres: [email protected]. Aby upewnić się, że wniosek o dostęp do danych został złożony przez danego użytkownika, poprosimy o przesłanie kopii dowodu tożsamości wraz z wnioskiem. W tej kopii należy zaczernić zdjęcie paszportowe, MRZ (strefę do odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer obywatela (BSN). Ma to na celu ochronę prywatności. Odpowiemy na wniosek tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu czterech tygodni. Grupa PSH pragnie również zaznaczyć, że użytkownik ma możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorującego, holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe:
Grupa PSH poważnie traktuje ochronę danych użytkownika i podejmuje odpowiednie działania, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieautoryzowanym modyfikacjom. Jeżeli użytkownik ma wrażenie, że jego dane nie są bezpieczne lub że istnieją oznaki nadużycia, może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub napisać na adres [email protected].

Pytania?
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki Grupa PSH traktuje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami.

Dane do kontaktu:
Pos Service Holland BV
Stichtse Kade 47c
1244NV ’s-Graveland, Holandia
Tel.: 0031 (0)35656 3180
E-mail: [email protected]