Verantwoordelijke:
Pos Service Holland BV, gevestigd aan Stichtse Kade 47c, 1244NV ‘s-Graveland Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?:
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die PSH Groep verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met PSH Groep, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder PSH Groep vallen de volgende vestigingen:

  • Pos Service Holland BV, the Netherlands
  • Pos Service Holland (FR) SAS, France
  • Pos Service Holland (ES) SA, Spain
  • Pos Service Holland (PL) Sp. z o.o., Poland

Mede inbegrepen zijn de onderstaande websites en bijbehorende webshops:

  • psh.eu

Wat zijn persoonsgegevens?:
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?:
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact met ons heeft (gehad), zoals klanten en contactpersonen van partners.
We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, u ons verzoekt een account voor u aan te maken en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met ons. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een bestelling direct naar u verstuurt, krijgen we uw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
PSH Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke reden en met welke termijn ze worden bewaard.

Contactformulier:
Als u een vraag of klacht hebt, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of in onze webshop. Hier hebben we een aantal gegevens van u nodig. Verplichte velden zijn naam, e-mailadres, telefoonnummer en land. We gebruiken deze informatie om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht en met een passend antwoord te komen. Door de niet verplichte velden in te vullen kunnen we u nog gerichter antwoord geven met betrekking tot levering op een exact adres.

Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld, bewaren we de informatie zolang u een account bij ons heeft. Indien u geen account heeft, bewaren we uw vraag of klacht 5 jaar. Zo kunnen we u beter van dienst zijn als u ons later toch nog nodig blijkt te hebben.

Registratieformulier:
Als u klant bij ons wilt worden, hebben wij een aantal gegeven van u nodig namelijk uw bedrijfsnaam, NAW-gegevens, telefoonnummer(s), emailadres(sen) en eventueel een faxnummer en website. Indien u in Europa gevestigd bent hebben wij ook een BTW nummer nodig. Deze gegevens hebben wij nodig om u als klant te registreren en voor de verwerking van een passende offerte en de uiteindelijke bestelling. Als er geen aankopen zijn gedaan, kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen.
Als er wel een aankoop is gedaan, zijn wij belastingtechnisch verplicht om details volgens de wettelijke termijn te bewaren.

Gegevens voor het verwerken van een bestelling:
Als u een bestelling plaatst, hebben we bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Zie hiervoor het kopje ‘Registratieformulier’.
Indien u wilt dat de zending op een ander adres afgeleverd wordt dan bij ons bekend is, dan is er de mogelijkheid dit te aan te geven in de bestelling. Wij vragen hierbij om de volgende gegevens: (bedrijfs)naam, adres en telefoonnummer van de ontvanger.

Deze gegevens zijn nodig om de bestelling op het juiste adres af te leveren en eventueel de ontvanger bij leverproblemen te kunnen contacteren.
Wij zijn belastingtechnisch verplicht om deze gegevens volgens de wettelijke termijn te bewaren.

Afhandelen betaalverkeer en incasso:
Om de betaling van een bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens. Deze ontvangen wij via onze bank bij de betaling. Als u gebruik maakt van automatische incasso, dan heeft u deze gegevens verstrekt via het incasso registratieformulier.
Wij zijn belastingtechnisch verplicht om deze gegevens volgens de wettelijke termijn te bewaren.

Cores formulier:
Zowel op onze website als in onze webshop is het mogelijk om cores voor afhaal aan te melden. Hierbij wordt gevraagd om de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om het transport te kunnen regelen en u eventueel op de hoogte te houden van de afhaal en afhandeling.
Voor accountantscontrole en eventuele transportproblemen, bewaren we het door u ingevulde cores formulier 2 jaar.

Garantie/retourformulier:
Als u in onze webshop het garantie/retourformulier invult, wordt er gevraagd om de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, contactpersoon, NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om het transport te kunnen regelen en u eventueel op de hoogte te houden van de afhaal en afhandeling.
Dit formulier wordt bij ons verwerkt als garantie/retour order om een creditfactuur te kunnen maken.
Wij zijn dan ook belastingtechnisch verplicht om deze gegevens volgens de wettelijke termijn te bewaren.

Aanbieding/Nieuwsbrief:
We hebben geregeld aanbiedingen en nieuwsbrieven die we per mail met onze klanten willen delen.
Hiervoor wordt u aangemeld als u een account bij ons laat aanmaken. Bij elke aanbieding en/of nieuwsbrief die u ontvangt heeft een mogelijkheid om uzelf af te melden.

Social media:
PSH Groep maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten en ontwikkelingen en een kijkje achter de schermen te geven. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit PSH Groep verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op u bericht kunnen reageren. Uw vraag of klacht is afgehandeld bewaren we de informatie zolang u een account bij ons heeft. Indien u geen account heeft, bewaren we uw vraag of klacht 5 jaar. Zo kunnen we u beter van dienst zijn als u ons later toch nog nodig blijkt te hebben.
U kunt ons vragen het bericht te verwijderen en u heeft ook de mogelijkheid dit zelf te doen.

Gegevens uit klantonderzoeken:
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.
Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar uw herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Geautomatiseerde besluitvorming:
PSH Groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PSH Groep) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uw NAW gegevens, een telefoonnummer en emailadres delen we waar nodig met externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld uw naam en adres nodig om de producten bij u af te kunnen leveren en uw emailadres en telefoonnummer om uw van deze levering op de hoogte te houden. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.
PSH Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PSH Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De overheid:
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Cookies of vergelijkbare technieken:
PSH Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PSH Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wanneer u ons een account laat aanmaken, gaat u akkoord met de cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PSH Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PSH Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
PSH Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Vragen?
Als u nog vragen hebt over de wijze waarop PSH Groep met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:
Pos Service Holland BV
Stichtse Kade 47c
1244NV ’s-Graveland, Nederland
Tel: 0031 (0)35656 3180

Email: [email protected]